Последни публикации

Актуални новини и събития

Проекти

ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ с. Паничери, Община Хисаря

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: ОВ ИНСТАЛАЦИИ изпълнени по проект: Отопление: Проектното предложение е част от проект "Подорбяване на

Повече

ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Община Хисаря разработва проектно предложение по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR

Повече

Укрепване на общинския капацитет в община Хисаря

Информация за проекта Заявление социални работници

Повече

Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения

Обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ, ПО УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА

Повече

НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ КОМПОНЕНТ 4

Срок за кандидатстване Предложения за кандидатстване по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с о

Повече

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

Проектът ще се изпълнява за срок от 23 месеца. Ще бъдат обособени 2 помещения („зелени класни стаи“, на открито, за провеждан

Повече

Изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци

В землището на село Михилци, местността Дивовец, бе изградена компостираща инсталация на площ от 10 000 м2 и годишен капаците

Повече

Природозащитно състояние на видове

За постигане на основната цел на проекта: подобряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Х

Повече

Патронажна грижа+ Проект №BG05М9ОР001-6.002-0145-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря”

По Направление едно – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашн

Повече