Проекти

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

Проектът ще се изпълнява за срок от 23 месеца. Ще бъдат обособени 2 помещения („зелени класни стаи“, на открито, за провеждане на демонстрационни дейности и работилници);  – Разработени образователни материали (наръчници с теми и работни листове) за

Повече

Изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци

В землището на село Михилци, местността Дивовец, бе изградена компостираща инсталация на площ от 10 000 м2 и годишен капаците

Повече

Природозащитно състояние на видове

За постигане на основната цел на проекта: подобряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Х

Повече