Общинска администрация Хисаря

Работно време

Сутрин: 08:00ч. – 12:00ч.

След обяд: 13:00ч. – 17:00ч.

Булстат: BG000471671

Кмет на Община Хисаря

Ива Вълчева

Имейл: [email protected]

Телефон: 0337/ 6 21 80

Зам. Кмет на Община Хисаря

Таня Марковска

Имейл: [email protected]

Телефон: 0337/ 6 21 80

Секретар на Община Хисаря

___ _______

Имейл: [email protected]

Телефон: 0337/ 6 21 80

Община Хисаря

Адрес

Гр. Хисаря, п.к. 4180,
ул. "Генерал Гурко" №14

Телефони: 0337/ 6 21 80

E-mail: [email protected]

Общински съвет: [email protected]