12 май 2023, 12:14
12 Май 2023 г. - Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа

С поредното съобщение относно изпълнението на  обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря, Ви уведомяваме, че дейностите по фрезоване на асфалтовата настилки по улици продължава.

В тази връзка молим всички собственици на транспортни превозни средства или други складирани материали в обхвата на трасетата на водопроводите да ги изместят, за да не пречат на работата на машините.

Дейностите по изпълнение на СМР по реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа продължават по улиците, включени в ЕТАП ІV:

улица Тодор Каблешков - Клон 39

улица Вела Пеева - Клон 40 и 43 

улица Радецки - Клон 42, 43, 44, 45 

улица Атанас Спиридонов – Клон 45

Остава актуално съобщението за спиране на водоподаването от 8:00 часа до 17:00 часа за периода 11.05.2023 г. до 22.05.2023 г. за ползвателите, живущи на улици Тодор Каблешков, Вела Пеева, Радецки, Атанас Спиридонов, Георги Кирков, Розова долина, Христо Смирненски, Хаджи Димитър, Антон Иванов, Васил Петрович – до пресечката с улица Петко Каравелов, Петко Каравелов между ул. Васил Петрович и бул. Христо Ботев.

 

          На 13 май (събота) и 14 май (неделя) водоподаването ще бъде спряно от 8:00 часа до 17:00 часа за ползвателите, живущи на улица Тодор Каблешков.

 

          За въпроси и информация можете да се свързвате с Общинска администрация Хисаря на електронната поща на общината [email protected] на посочените в сайта на общината телефони.

Можете до получавате актуална информация от техническия ръководител на обекта Йордан Христов на тел. 0883449999

Моля следете ежедневно сайта за актуална информация и евентуални промени.

Моля да указвате съдействие на строителите на място, като измествате коли или други материали, които могат да са пречка за извършване на СМР.

Още веднъж се извиняваме на всички за евентуалните неудобства, които ще са свързани с изпълнението на обекта.      

          Прилагаме писмото от фирмата изпълнител, в което е указана последователността на изпълнението на обекта.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече