28 дек 2023, 16:06
16.01.2024 г. е крайният срок за подаване на документи по Етап II на програмата за енергийна ефективност

Проектът „За красиви домове в ЖК „ЛЮЛИН“ в зеления град Хисаря, за достоен живот чрез европейските стандарти за енергийна ефективност“ с място на изпълнение гр. Хисаря, жилищна кооперация „Люлин“ е одобрен за саниране по линия на Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. За енергийното му обновяване ще бъдат вложени над 300 000 лева. 

Трите проекта, които са включени в резервния списък могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. Това са: „Енергийно обновяване на ЖК "Васил Левски" град Хисаря“, „Енергийно обновяване на ЖК Аугуста - модерната визитка на един приветлив и зелен град“ и „Заедно за по-добра енергийна ефективност“ . 

Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинска администрация.

Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г.

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече