25 май 2023, 08:42
26 май (петък) водоподаването ще бъде спряно от 8:00 часа до 14:00 часа

Съобщение от 25.05.2023 г. за дните – от 26 до 28 май 2023 г. за предстоящите дейности по изпълнението на  обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря.

Продължава изпълнението на СМР по улици, включени в ЕТАП ІV – улица Радецки от кръстовището с улица Тодор Каблешков и кръстовището с улица Вела Пеева.

 

На 26 май (петък) водоподаването ще бъде спряно от 8:00 часа до 14:00 часа за ползвателите, живущи на улици Тодор Каблешков, Вела Пеева, Радецки, Атанас Спиридонов, Георги Кирков, Розова долина, Христо Смирненски, Хаджи Димитър, Антон Иванов, Васил Петрович – до пресечката с улица Петко Каравелов, Петко Каравелов между ул. Васил Петрович и бул. Христо Ботев.

За ползвателите, живущи на улица Радецки в посочения участък от кръстовището с улица Тодор Каблешков и кръстовището с улица Вела Пеева, водоподаването ще бъде спряно от 8:00 часа до 17:00 часа на 26 май (петък), 27 май (събота) и 28 май (неделя) 2023 г.

 

Общинска администрация Хисаря остава на разположение за въпроси и информация на електронната поща на общината [email protected] и на посочените в сайта на общината телефони.

Можете до получавате актуална информация и от техническия ръководител на обекта Йордан Христов на тел. 0883449999

Моля следете ежедневно сайта за актуална информация и евентуални промени.

Моля да указвате съдействие на строителите на място, като измествате коли или други материали, които могат да са пречат за извършване на СМР.

Извиняваме на всички за евентуалните неудобства и проблеми, които ще са свързани с изпълнението на обекта.    

   

С Уважение

Общинска администрация

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече