26 юли 2023, 17:24
27.07.2023 - Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от 27.07.2023 г.

 

 

Уважаеми жители и гости на гр. Хисаря,

 

Във връзка с предстоящите дейности по изпълнението на ПОДЕТАП 2А: Клон 100, клон 15, клон 17, клон 18, клон 19, клон 56, клон 57 – ЦГЧ, от обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря, ще се спира подаването на питейна вода както следва:

 

На 01 август 2023 г. (вторник) водоподаването ще бъде спряно от 8:00 часа до 14:00 часа за ползвателите, живущи на следните улици:

улица Васил Левски - в участъка между булевард Генерал Гурко и улица Петко Каравелов 

улица Петко Каравелов - в участъка между улица Васил Левски и булевард Христо Ботев

улица Шести септември - в участъка между булевард Генерал Гурко, улица Петко Каравелов до улица Шипка

улица Трети март - в участъка между булевард Генерал Гурко и улица Петко Каравелов 

улица Любен Каравелов - в участъка между улица Васил Левски и улица Трети март 

улица Шипка

 

На 01 август 2023 г. (вторник) водоподаването ще бъде спряно от 14:00 часа до 17:00 часа за ползвателите, живущи на следните улици:

улица Шести септември - в участъка между булевард Генерал Гурко, улица Любен Каравелов

улица Трети март - в участъка между булевард Генерал Гурко и улица Петко Каравелов 

улица Любен Каравелов - в участъка между улица Васил Левски и улица Трети март 

 

От 02 август (сряда) до 10 август (четвъртък) включително, водоподаването ще бъде спряно от 7:00 часа до 17:00 часа за ползвателите, живущи на следните улици:

 

улица Шести септември - в участъка между булевард Генерал Гурко, улица Любен Каравелов

улица Трети март - в участъка между булевард Генерал Гурко и улица Петко Каравелов 

улица Любен Каравелов - в участъка между улица Васил Левски и улица Трети март 

 

Общинска администрация Хисаря остава на разположение за въпроси и информация на електронната поща на общината [email protected] и на посочените в сайта на общината телефони.

 

Моля следете ежедневно сайта за актуална информация и евентуални промени.

Моля да указвате съдействие на строителите на място, като измествате коли или други материали, които могат да пречат за извършване на СМР.

Извиняваме на всички за евентуалните неудобства и проблеми, които ще са свързани с изпълнението на обекта.    

   

С Уважение

Общинска администрация

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече