06 юли 2023, 17:07
АНТИЧЕН ГРАД ДИОКЛЕЦИАНОПОЛ – ПЕРЛАТА НА БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕТО В ПРОВИНЦИЯ ТРАКИЯ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ“ ПОДОБЕКТ: ЮЖНА КРЕПОСТНА ПОРТА "КАМИЛИТЕ"

Община Хисаря Ви уведомява, че във връзка с изпълнение на обект:  „АНТИЧЕН ГРАД ДИОКЛЕЦИАНОПОЛ – ПЕРЛАТА НА БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕТО В ПРОВИНЦИЯ ТРАКИЯ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ“ ПОДОБЕКТ: ЮЖНА КРЕПОСТНА ПОРТА "КАМИЛИТЕ"

ЕТАП I – Заснемане; КРР на източната и западната, фланкиращи портата кули; фасадата на портата и вътрешното стълбище; експониране и социализация; художествено осветление, се въвежда временна огранизация на движението, съгласувана с ОД на МВР – Пловдив  „Сектор на Пътна полиция“   за периода от 12.07.2023 г. до 30.11.2023 г.

Движението през ЮЖНА КРЕПОСТНА ПОРТА "КАМИЛИТЕ", ще бъде преустановено за посочения период.

Достъпът до кв. Миромир, Хотел „Сана Спа“, Комплекс „Извора“, Санаториум на ВМР, Ресторант „Камилите“, Хотел „Камилите“, Комплекс „Терми Ди Хисар“ и всички обекти находящи се по ул. Камилите, (Пловдивски път), ще се усъществява по следния обходен маршрут: бул. „Христо Ботев“, ул. „Антон Иванов“, ул. „Илин Паунов“ и ул. „Здраве“, съгласно приложената схема за временна организация на движението.

Подробна схема

Извиняваме се за причинените неудобства, които изпълнението на обекта ще причини.

 

С уважение,

 Общинска администрация гр. Хисаря.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече