25 апр 2024, 12:37
Без аргументи част от общинските съветници в Община Хисаря гласуваха против развитието на туризма в общината

 

 

 

Превръщането на Минералната баня в Красново в модерен Спа комплекс, със запазване на нейния исторически вид, обновяване на парка, създаване на зони за отдих и спортни активности бе отхвърлено без коментар от част от общинските съветници. Така развитието на курорта Красновски бани остава в необозримо бъдеще. Въпреки заявения инвеститорски интерес част от съветниците, включително и представителят на с. Красново - Цветелина Дурданова днес не подкрепиха предложението за актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2024 година, която трябваше да впише. Минералната баня в Красново в списъка на имотите, които общината има намерение да предложи за възлагане чрез концесия. Становище на кмета на с. Красново Красимир Кирилов също нямаше, поради отсъствието му от така важната за селото сесия.

„В разговорите ми с кмета и с жителите на с. Красново този въпрос винаги бе поставян като един от най-важните.“ заяви Вълчева пред съветниците. Някога Красновските минерални бани са били курорт от национално значение. Построената през 1928 г. изключително красива постройка е била уникално съоръжение, проектирано от италиански архитект.

„Намеренията на общинското ръководството да върнем славата на Красново и създадем условия и за развитие на населеното място, и за нови работни места срещнаха неразбиране. Отричането, без никакви аргументи, на предложението на администрацията говори само за едно - безхаберие и безразличие у общинските съветници за развитието на общината. Инвестиционните намерения са четири на брой, достъпни са на сайта на общината, а заседанието се излъчваше в реално време, а запис от него е наличен. Това е  добре, защото така всеки, който има интерес може да ги види.“, коментира кметът на Хисаря Ива Вълчева.

Присъстващите на сесията и кметове на населените места, и жители на общината коментираха, че са в недоумение от отсъствието на кмета на селото Красимир Кирилов и от липсата на ясна позиция от страна на общинските съветници, гласували против развитието на Красновски минерални бани.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече