07 май 2024, 08:56
Европейски съюз - от хората, за хората

На 1 януари 2007 г. България става член на Европейския съюз.  Кои са основните принципи за членство в Съюза?  Какви права имат българските граждани от присъединяването на страната ни в Европейския съюз? Какви теми определят и дискутират нашите представители? Какви са възможностите за обучени е работа, както и по какви програми на съюза може да кандидатства не само бизнеса, но и местната власт.

На тези и на други въпроси отговорите може да получите от срещата с Кирил Николов, представител на ЕК от 2008 година, дипломат на ЕС в  Сиера Леоне.

Дискусия по тези въпроси ще се проведе на 9 май, от 15.00 часа в малка зала на НЧ „Иван Вазов -19-4“, гр. Хисаря.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече