07 мар 2024, 12:19
Градска рециклиада в община Хисаря

          Община Хисаря и Екопак България започват съвместна кампания „Градска рециклиада, Екокино“.  Това е второто издание на най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която се провежда в още 8 общини в България от февруари до юли 2024 г. под мотото: „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове – Спечели кино на открито!“. Кампанията има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъци.

         За по-успешното реализиране на акцията Община Хисаря организира редица инициативи, с които да ангажира и стимулира  граждани, бизнес, училища и детски градини да се включат в нея.

         Информационен ден за ползите от рециклирането ще се проведе на 24 март, с участието на младежите от Общински клуб „Иноватор“.

         Със съдействието на Община Хисаря е създадена организация за събиране на пластмасови бутилки и кенове от хотелските комплекси, ресторанти, кафенета и граждани. Контейнери за бутилки и кенчета са разположени до ключови места в града:

 • -         Паркинг Общинска администрация  Хисаря;
 • -         НЧ „Иван Вазов – 1904 г.“ – гр. Хисаря;
 • -         НЧ „Антон Билкин – 1929 г.“ – кв. Веригово;
 • -         НЧ „Искра – 1938 г.“ – кв. Миромир, гр. Хисаря;
 • -         НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927 г.“ –кв. Момина баня, гр. Хисаря;
 • -         СУ „Христо Смирненски“, гр. Хисаря;
 • -         ОУ „Климент Охридски“, гр. Хисаря;
 • -         ОУ „Васил Левски“, гр. Хисаря;
 • -         Управление на ЧОСР;  
 • -       Хотел „САНА СПА“;
 • -         Ресторант „ИЗВОРА“;
 • -         Ресторант „КАМИЛИТЕ“;
 • -         Пешеходна зона бул. „Иван Вазов“;
 • -         Хотел „ЧИНАР“;
 • -         Покрит Пазар .                                                             

         Обособени са и нови зони за събиране на кашони, като те трябва да са поставени до контейнерите - сгънати, а графикът за събиране е понеделник и петък:

         1. Комплекс „ ХИСАР РЕЗИДЕНС“ – изток;

         2. Хотел  „ЧИНАР“ – поставени два броя;

         3. Община Хисаря.

         Актуална информация за предвижданите активности в населените места ще бъде обявявана своевременно на уебсайта на Община Хисаря, в социалните мрежи и в публичния канал във Viber.

 

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече