11 апр 2024, 11:05
Хисарски ритми 2024

          На 13 април (събота) Хисаря ще е домакин на VI- ти национален фолклорен фестивал на любителското изкуство Пролетно наИграване ,, Хисарски ритми " 2024.  На площада пред читалище „Иван Вазов – 1904г.” в 11.00 часа в съботния ден, над  700 участника от цялата страна ще покажат богатството на българския танцов фолклор.

         Най-възрастният хороводец е на 74 години и е танцьор в състав от Хасково, а най-младият, само на 4 години, е представител на домакините  и танцува в Детско-юношеския танцов ансамбъл при НЧ ,, Иван Вазов 1904г.", с ръководител Мария Шаралиева.

НаИграването за поредна година ще даде възможност за творчески срещи, популяризиране и съхраняване на българския танцов фолклор и на българските традиции и обичаи

Организатор на събитието е НЧ ,, Иван Вазов 1904г." гр. Хисаря със съдействието на Община Хисаря.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече