13 фев 2023, 09:22
Имоти за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на съответните землища в община Хисаря за 2023/2024 г.

СПИСЪЦИ

на

Имотите за индивидуално ползване с площите и местоположението на пасищата,
мерите и ливадите на територията на съответните землища в община Хисаря за 2023/2024 г.

 

Пълният списък може да видите в линка

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
14
дек
Card image cap
Обява за изготвени споразумения с НТП - пасища, мери и ливади за календарната 2023 г. на територията на община Хисаря за следните землища: с. Паничери; с. Старосел и гр.Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на представените споразумения за ползване с НТП - пасиша, мери и ливади за

Повече
05
яну
Card image cap
Протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Хисаря.

Обобщена информация на характеристиките, посочени в чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по

Повече