11 яну 2024, 11:27
Ива Вълчева, кмет на община Хисаря: Трябва да се работи с цялостна визия, а не на парче

Ремонт и осветление на улиците, Пенсионерски клуб, развитието на Красновски минерални бани, това бяха част от темите,  които  обсъдиха жителите на село Красново по време на срещата им с Ива  Вълчева, кмет на община Хисаря. Те поискаха и повече информация относно състоянието на общината, разходването на местните данъци и такси, работата на общинския съвет и  визията за развитие на туризма.

„Мислим в дългосрочен план за развитието на туризма, не само за Хисаря и Старосел, а за общината. От изключителна важност е развитието на района. Затова в момента правим ясен план за приходите и разходите, за облагородяване на средата, водят се разговори с инвеститори, а в Бюджета за 2024 година залагаме средства за проектиране и ремонт на  приоритетни проекти.“, заяви намеренията за промяна Ива Вълчева. Според нея в рамките на тази година във всяко населено място могат да се направят немалко неща, но трябва да се работи с цялостна визия, а не на парче.  

Вълчева сподели, че при съвместния обход на селото с кмета Красимир Кирилов са набелязали редица проблемни места, като за всички тях ще се търси решение. „Улиците, които са в лошо състояние, на земна основа, но имат изградена подземна инфраструктура ще бъдат  благоустроени, като се положи фрезован асфалт. Финансирането на  нова детска площадка за  Детска градина “Мечта“ и обезопасяването на  двора на началното училище, в чиято сграда са и детската градина, и учениците от началния курс са сред приоритетите ни. Съвместно с ЧОСР търсим решение за облагородяване и поставяне на чешма на гробищния парк в селото, същевременно ще започне и почистване на парка в Красновски минерални бани.“ Община Хисаря ще кандидатства за финансиране за подмяна на уличното осветление в населените места, коментира кметът на общината оплакванията на жителите за тъмните улици на селото и липсата на  достатъчно осветителни тела по тях. 

В отговор на коментарите от жителите на Красново, че до тях не постъпва достатъчно информация за дейността на общинска администрация и общински съвет Вълчева обяви, че  вече е стартирало онлайн излъчването на сесиите на  Общински съвет Хисаря, които ще са достъпни и на страницата на общината. “Община Хисаря ще има свой вестник, тъй като не всеки има достъп до интернет. От тази година ще можете да имате информация за всички решения, което се вземат, за проектите и за тяхната реализация, както и за събитията, които се случват в общината.“, заяви Ива Вълчева.

 Срещата приключи с  думи на благодарност от жителите на селото за откровения разговор и с искането тези срещи да станат регулярни.   

   

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече