09 яну 2024, 17:05
Ива Вълчева, кмет на община Хисаря: Във всяко населено място трябва да има Обществен съвет

Своевременно  и поетапно решаване на проблемите, с това се ангажира  Ива  Вълчева, кмет на община Хисаря при срещата си с жителите на село Старосел. От там стартираха изнесените приемни на кмета на общината и общинска администрация по населени места. 

Преди разговорите с жителите Ива Вълчева и кмета на Старосел Матея Гудев обходиха и направиха преглед на проблемните за инфраструктурата на населеното място райони. Основен проблем, който след това и хората споделиха бе състоянието на дерето и нуждата от почистването му, за което според Вълчева се търси финансиране.

Сметоизвозването и почистването на селото, проблем, който в последните месеци бе съществен за цялата община, вече се извършва навреме, но все още има нужда от допълнителни контейнери, заявиха староселци. „Започва ударно почистване на селата и Хисаря. До края на март трябва да са почистени всички населени места, подходите, парковете и улиците, да се доставят контейнери за зеления отпадък, така че Компостиращата инсталация да заработи ефективно.“, ангажира се Ива Вълчева. Това, според нея е от първостепенно значение, така че и жителите, и туристите да не преминават през неугледни и занемарени пространства. 

За жителите на известното със своите археологически забележителности село опазването и рекламата на културното наследство е от съществено значение за привличането на туристи. „Изпратили сме писмо до Министерство на културата за състоянието на обектите, очакваме експертна комисия. С изключение на Националния археологически резерват Хисаря, който е предаден на общината, останалите културни ценности на територията ни се стопанисват от държавата, затова ще поискаме община Хисаря да стопанисва и развива тези обекти.“, сподели Вълчева. Тя приветства идеята на староселци  да се сменят туристическите табели, да се направят нови указателни табла с маршрути, които да  ориентират туристите. „В помощ на кмета на селото и на екипа в община Хисаря ще сте вие – жителите му, като ви призовавам да  обедините своята енергия и да действаме като едно цяло. За целта, във всяко населено място трябва да бъде създаден Обществен съвет, в който да се включат  и жителите на селото, и представителите на бизнеса, за да могат да се обсъждат приоритетните проекти, да се набелязват проблемните въпроси  и те да се представят пред общинска администрация. Вярвам, че в скоро време такива съвети ще има във всяко едно населено място, а началото тук в Старосел вече е поставено.“, обяви намеренията си за непрекъсната връзка с хората Ива Вълчева.

Общоселските събрания и приемни на кмета и администрацията, съвместно с кметовете на селата, които ще се проведат във всяко населено място и кварталите на Хисаря до края на януари. Началото на приемните ще е 16,00 часа, а  общоселските събрания ще се повеждат от 17,30 часа. Срещите ще бъдат проведени до края на месец януари и на тях  ще се очертаят приоритетните проекти за общината. За град Хисаря графикът ще бъде оповестен до средата на месец януари.

Приемните дни и  общоселските събрания  ще се провеждат по следния график:

10 януари - с.  Красново. Място: Малка зала на читалището.

15 януари - с.  Беловица. Място: Кметство 

16 януари - с. Черничево. Място:  Кметство 

17 януари - с.  Кръстевич. Място: НЧ „Страхил – 1903 г.”

19 януари - с. Ново Железаре.  Място: Пенсионерски клуб

24 януари - с.  Мало Крушево.  Място: Клуб

25 януари - с. Старо Железаре. Място: Малка зала на читалището.

30 януари - с.  Паничери.  Място: Кметство

31 януари - с.  Мътеница.  Място: Кметство

Графикът на приемните и събранията ще бъде оповестяван на страницата на Община Хисаря https://hisarya.bg/  и  в кметствата на селата.

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече