02 фев 2024, 15:12
Ива Вълчева: Предимството на община Хисаря е в синергията на различните туристически продукти

„Община Хисаря има конкурентно предимство заради многообразието на туристически форми и продукти, които може да предложи. За да привлечем туристи трябва да акцентираме не само на познатото – минерална вода и спа, тъй като то не се различават драстично с това, което предлагат спа центровете в страната и чужбина. Нашето предимство е във възможността да съчетаваме СПА с другите форми на специализиран туризъм –културно-исторически, селски, голф, приключенски.“, така стартира срещата на кмета на община Хисаря с местния бизнес. В работен порядък бяха обсъдени множество идеи от страна на представителите на местния бизнес и бяха споделени част от предизвикателствата, пред които са поставени. Според Ива Вълчева в общ диалог могат да се решават адекватно възникващите въпроси, да се постигне стабилност и да се предприемат бързи мерки за разрешаването им. Да не се фокусира само върху развитието на града, а да се има предвид, че и в останалите населени места има развит туризъм и бизнес, да се направи добра реклама на значимите събития в календара на общината, да има синергия между различните туристически продукти и община Хисаря да придобие по-европейски вид, това бяха част от предложенията на  бизнеса.

„През тази година залагаме проектиране на редица инфраструктурни проекти, които ще допринесат за по-добрия облик на общината. Сред тях са Градския плаж, Летния театър, парковете, входовете на града, благоустрояването на населените места.“, представи част от инвестиционната програма за 2024 Ива Вълчева. Кметът на общината сподели, че тази година община Хисаря ще рекламира своите предимства като туристическа дестинация на няколко утвърдени международни изложения, като първото ще е следващата седмица в Истанбул.

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече