27 май 2024, 17:48
Излъчване на акустичен сигнал "Въздушна опастност" на 02.06.2024г. в 12:00 ч. на територията на община Хисаря.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 В изпълнение на чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност, от сирените разположени на територията на града и населените места в община Хисаря ще се излъчи акустичен сигнал „Въздушна опасност“ на 2-ри юни от 12. 00 ч. в продължение на 2 (две) минути.

Сигнала ще се излъчи по случай деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени всяка година.

Моля, гражданите и гостите на гр. Хисаря и населените места в Общината да запазят спокойствие. Това ще бъде учебна тренировка.

 

От Общинска администрация Хисаря

 

Други Новини
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече
11
ное
Card image cap
От 14-ти ноември 2022г. под патронажа на кмета на община Хисаря, Инж. Пенка Ганева, стартира месеца на толерантността в Хисаря.

Във връзка с 16-ти ноември – Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Хисаря Мкбппмн Хисаря в партньорство с Център за обществена подкрепа, РУ на МВР

Повече
06
дек
Card image cap
Честитим си деня на доброволеца и слагаме финал на кампанията на тема „Толерантност, приeмане на различията, общото в различното“

Честит международен ден на доброволеца! Днес си честитим деня на доброволеца и слагаме финал на кампанията на тема „Толерантност, приeмане на различията, общото в различното“, която стартира в началото на месец ноември под надслов- „Respect the diff

Повече