31 окт 2023, 14:42
Изпълнение на дейности по Етапи 6, 7 и 8 от обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря (улица Петко Каравелов)

Уважаеми жители и гости на гр. Хисаря,

 

Във връзка с изпълнение на дейности по Етапи 6, 7 и 8 от обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря (улица Петко Каравелов), ще бъде спряно подаването на питейна вода на 01 ноември – сряда, от 13:00 часа до 17:00 часа по улици: 

„Стара планина“ в участъка от ул. „Хайдут Генчо“ до ул. „Бузлуджа“ 

„Кирил и Методий“ в участъка от ул. „Люляк“ до ул. „Бузлуджа“

„Бузлуджа“ – на юг от кръстовището с ул. „Кирил и Методий“

„Акация“

„Люляк“

„Пролет“

„Хайдут Генчо“

Общинска администрация Хисаря остава на разположение за въпроси и информация на електронната поща на общината [email protected] и на посочените в сайта на общината телефони.

 

Извиняваме се на всички за евентуалните неудобства и проблеми, които ще са свързани с изпълнението на обекта.    

   

С Уважение

Общинска администрация

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече