12 юли 2023, 11:40
Лятна академия – Хисаря 2023

Мили деца и родители, щастливи сме да ви съобщим, че за   поредна година в град Хисаря ще стартира „Лятна академия – Хисаря“.
Тя е реализирана по програма за превантивна работа на МКБППМН /Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/.

Каним всички деца и младежи в училищна възраст да се включат в нея. Заниманията по интереси в 8-те дейности ще са напълно безплатни и ще се водят от педагози, психолози, възпитатели и общественици.

Програмата ще се проведе от 17.07.2023г. до 28.07.2023г. 

Ето и направленията, по интереси: 

1.     „Млад библиотекар“- занимания с книги, библиотека.

2.     „Арт Работилница“

      3.   „Танцова анимация -Зумба“.

      4.   „Игри на 90-те“

      5.  „Спортувай с мен“- тенис на маса, волейбол, баскетбол, 

      6.   Стрелба с лък, "Archery War", FlyBall и други спортни игри

      7.  „Митове и легенди за Хисаря “

      8.  „Довери се на лесовъда“

 

Подробен график за заниманията:
Понеделник, 17.07.2023 г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9-10 ч Танцова анимация / Зумба/ СУ „Христо Смирненски“

Аниматори ОМК „Иноватор“

10-11ч. „Арт работилница“ СУ „Христо Смирненски“

М.Кочанкова ОМК „Иноватор

11-12ч.

„Млад библиотекар“

Детски отдел библиотека НЧ „Иван Вазов -1904г.“

Дарина Милева, Милена Пирянкова

18-20ч. Довери се на лесовъда СУ „Христо Смирненски“ Иванка Матеева

 

 

Вторник, 18.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9-11 ч Арт работилница“ СУ „Христо Смирненски“

- М.Кочанкова
-Аниматори ОМК „Иноватор

11-12ч „Млад библиотекар“ Детски отдел библиотека НЧ „Иван Вазов -1904г.“

Дарина Милева
Милена Пирянкова

19-20ч.

Спортувай с мен

СУ „Христо Смирненски“

Невена Пашкулова

 

 

Сряда, 19.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9.30-11.30 "Арт работилница“ СУ „Христо Смирненски“

- М.Кочанкова
-Аниматори ОМК „Иноватор

18-20ч Стрелба с лък, Archery War, Flyball СУ „Христо Смирненски“

Кристияна Кирева
Мирослав Лилов

 

 

Четвъртък, 20.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9.30-11.30 Довери се на лесовъда СУ „Христо Смирненски“

Иванка Матеева

19-20ч. Игри на 90-те СУ „Христо Смирненски“

Невена Пашкулова

18-20ч. Стрелба с лък, Archery War, Flyball СУ „Христо Смирненски“

Кристияна Кирева
Мирослав Лилов

 

 

Петък, 21.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9.00-10.00 „Млад библиотекар“ Детски отдел библиотека НЧ „Иван Вазов -1904г.“

Дарина Милева
Милена Пирянкова

10-12 ч. „Арт Работилница“  СУ „Христо Смирненски“

- М.Кочанкова
- Аниматори ОМК „Иноватор“

19-20 ч. Танцова анимация  СУ „Христо Смирненски“

Аниматори ОМК „Иноватор“

 

 

Понеделник, 24.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9.00-10.00 Танцова анимация /Зумба/ СУ „Христо Смирненски“

Аниматори ОМК „Иноватор“

10-11 ч. „Арт Работилница“  СУ „Христо Смирненски“

- М.Кочанкова
- Аниматори ОМК „Иноватор“

11-12ч. „Млад библиотекар“ Детски отдел библиотека НЧ „Иван Вазов -1904г.“

Дарина Милева
Милена Пирянкова

18-20ч. Стрелба с лък, Archery War, Flyball СУ „Христо Смирненски“

Кристияна Кирева
Мирослав Лилов

 

 

Вторник, 25.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9.30-11.00ч. „Арт Работилница“  СУ „Христо Смирненски“

- М.Кочанкова
- Аниматори ОМК „Иноватор“

11-12 ч. „Млад библиотекар“ Детски отдел библиотека НЧ „Иван Вазов -1904г.“

Дарина Милева
Милена Пирянкова

19-20ч. Спортувай с мен СУ „Христо Смирненски“

Невена Пашкулова
Гергана Маринска

 

 

Сряда, 26.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9.30-11.30ч. „Арт Работилница“  СУ „Христо Смирненски“

- М.Кочанкова
- Аниматори ОМК „Иноватор“

18-20ч. Стрелба с лък, Archery War, Flyball СУ „Христо Смирненски“

Кристияна Кирева
Мирослав Лилов

 

 

Четвъртък, 27.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9.30-11.30ч. Митове и легенди за Хисаря Археологически музей гр.Хисаря

 

18-20ч. Стрелба с лък, Archery War, Flyball СУ „Христо Смирненски“

Кристияна Кирева
Мирослав Лилов

19-20ч. Игри на 90-те СУ „Христо Смирненски“

Невена Пашкулова
Гергана Маринска

 

 

Петък, 28.07.2023г.

ЧАС НАПРАВЛЕНИЕ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ВОДЕЩ
       
9.00-10.0ч. „Млад библиотекар“ Детски отдел библиотека НЧ „Иван Вазов -1904г.“

Дарина Милева
Милена Пирянкова

10-12ч. „Арт Работилница“  СУ „Христо Смирненски“

М.Кочанкова
Аниматори ОМК „Иноватор“

19-20ч. Танцова анимация  СУ „Христо Смирненски“

Аниматори ОМК „Иноватор“

 

Всички занимания включени в програмата ще са безплатни за участниците!!!

Организатори: Община Хисаря, МКБППМН

Инициативата се реализира под егидата на кмета на община Хисаря инж. Пенка Ганева.

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече