31 май 2023, 10:32
На 31.05.2023 г. ще бъде извършена дезакаризация и дезинсекция на зелените площи.

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че на 31.05.2023г. ще бъде извършена дезакаризация и дезинсекция на зелените площи. 

На същата дата след 15:00 ч. ще бъде бъде извършена имагоцидна обработка на парковата растителност срещу комари.

 

Не е желателно присъствието на хора и животни в района на обработката. 

Препоръчва се : 

·       Гражданите да затворят прозорците на жилищата си;

·       Собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите;

*Карантинен период – 24 часа.

При лоши метеорологични условия дезакаризацията и дезинсекцията на зелените площи ще бъде прекратена!

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече