02 май 2024, 08:50
на вниманието на пчеларите

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпилo уведомителno писмo с вх.№ 90-00-46/ 29.04.2024 г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че 

Надлъжно на железопътната линия в междуградията:

На 07.05 и 08.05.2024 г. - между гарите  Долна Махала - Хисаря

На  09.05 и 10.05.2024 г.   между гарите  Долна Махала – Баня

На  13.05 и 14.05.2024 г.  между гарите Баня - Карлово

На  15.05 и 16.05.2024 г.  между гарите Сопот – Карлово

На  20.05 и 21.05.2024 г.   между гарите   Карлово – Ботев

На  22.05 и 23.05.2024 г.   между гарите  Ботев – Калофер

На  27.05 и 28.05.2024 г.   между гарите  Калофер – Тъжа

На  29.05 и 30.05.2024 г.   между гарите  Тъжа - Сахране

На отстояние шест метра от главна релса от двете страни

Ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни с препарат НАСА ТАФ. Ще се преустанови пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Активно вещество 360л/л глифозат, партиден №20231203, дата на производство12.2023г. Производител и лице, което пуска на пазара ; „Агрия“ АД, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, тел. 032 273 500  

Препаратът е разрешен за употреба в Р. България за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита №0031/5-20.08.2020г. със заповед №РД 11-1854/12.08.2020г. на МЗГ.

Карантинен срок 30 дни.

Графика подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече