16 май 2024, 16:04
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

ще се извърши технически преглед на зърнокомбайните и зърно извозващата земеделска техника за 2024 г.

 

По повод писмо с вх. № 24-00-200/15.05.2024 г. на Директора на областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, Ви уведомявам, че ще се извърши технически преглед на зърнокомбайните и зърно извозващата земеделска техника за 2024 г.

            При прегледа, собствениците на техника е необходимо да представят: документи за регистрация, лична карта, документ за правоспособност, застраховка „Гражданска отговорност“ за 2024 г. и оборудване с противопожарни уреди и съоръжения.

            В деня на прегледа, е необходимо машините да се представят технически изправни, обезопасени и в добър външен вид.

График

 

Дата

Община

Населено място, фирма

Място на ГТП /контрола/

Време на провеждане от. ч. до ч..

Инспектори

 

 

20.06.2024

 

 

Хисаря

кв. Миромир

кв. Момина баня

Петър Арапски

„АЗД Хисар“ АД

10.30-11,30

12.00-14.30

Узунова

0876503332

 

25.06.2024

 

Хисаря

 

Паничери

Старосел

Мътеница

 

Центъра База-Петко Пингелов

Центъра

 

10.00-11.00

11.30-13.30

14.00-15.00

 

Узунова

0876503332

 

27.06.2024.

 

Хисаря

 

Черничево

Кооперация „Агрокомерс-98“

10.00-14.00

Узунова

0876503332

 

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече