06 юни 2023, 15:06
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС НА ТЕМА „АЗ ЗА МОЯТА ОБЩИНА: ЕДИН ПРОБЛЕМ – ЕДНО РЕШЕНИЕ“ ОБЯВИ НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ

По повод 12 октомври - Ден на българската община и местното самоуправление, Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ обяви конкурс за младежи на възраст до 29 г. /включително/ за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината.

Ако сте ученик, студент или работите и сте на възраст до 29 години, ето как можете да участвате:

-Опишете един проблем във нашата община или населено място, чието решаване засяга повече хора и Вие имате добра идея за неговото решаване.

-Изложете своята идея за решаване на проблема /текст, видео, презентация или др./.

-Какви съмишленици бихте привлекли, с какви трудности предполагате, че можете да се сблъскате, какви средства ще са Ви нужни за успешен резултат.

-Не пропускайте: защо е важно решаването на избрания от Вас проблем.

Напишете своите имена, адрес и телефон за връзка. Изпратете своята концепция до 30 юли 2023 г. в електронен формат на e-mail: [email protected]

Жури ще разгледа всички получени предложения, който бъде допуснат до втория етап на конкурса, ще има възможност да представи публично своя проблем и идеята за неговото решаване. Заедно с екип на НСОРБ ще имате възможност да разработите реалистичен план за действие.

В Деня на българската община ще бъдат връчени парични награди на най-добрите предложения за решаване на проблем от компетенциите на общината.

Най-добрите инициативи ще бъдат представени пред новоизбраните кметове и председатели на общински съвети на встъпителния форум за общински мандат 2023 - 2027, организиран от НСОРБ на 11.12.2023 г.

Не бъдете част от проблема. 

Станете част от неговото решаване!     

Повече подробности може да прочетете на: https://www.namrb.org/bg/aktualno/nsorb-obyavyava-natsionalen-mladezhki-konkurs-aaz-za-moyata-obshtina-edin-problem-edno-resheniev

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече