12 апр 2023, 01:17
ОБЩИНА ХИСАРЯ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ХИСАРЯ“

ОБЩИНА ХИСАРЯ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001 “ТОПЪЛ ОБЯД“  НА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
(ПХОМП ЕСФ+)

След кандидатстване и одобрение на заявлението по процедурата, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на община Хисаря да бъдат подпомогнати с предоставяне на безплатен топъл обяд. Услугата ще се предоставя ежедневно, в работни дни на 120 лица, жители на община Хисаря и ще включва осигуряване на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт), както и реализиране на съпътстващи мерки.

 

Повече инфирмация може да намерите в страницата на Проекта.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече