09 фев 2023, 16:18
Община Хисаря организира забавно-познавателна игра по случай националния празник на Република България.

АЗ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“
(Забавно-познавателна игра)

 

01. 03. 2023г.  15, 00ч. „Аугуста Спа Хотел“, зала „ЕВРОПА“

1. Състезанието ще се проведе в две категории: 

-         Участници  до 19г. (ученици)

-         Участници над 19г.

2. Всеки отбор ще се състои от двама участници.

3. Състезанието ще се проведе в три кръга.

I кръг            1 от 3 (БЛИЦ)

Към всички отбори ще се задават едни и същи въпроси -  по един  от всяка тема. Водещият ще предлага 3 отговора, от които само единият от тях ще бъде правилен. Пред всеки отбор ще има три табелки (А, Б, В). След като чуят условието на въпроса, трябва да изберат един от отговорите и да вдигнат табелката, съотвестваща на техния избор. При правилен отговор отборът ще получи 10 т.

II кръг            ПОЗНАВАТЕЛЕН

В него всички отбори ще отговарят на въпроси от темите:

1.     Българска история

2.     Българска литература

3.     Българска география

4.     Български фолклор

5.     Българска музика

6.     Български спорт

7.     Българско кино

8.     Тълковен речник

9.     По малко от всичко

10. Хисаря

Всеки отбор ще отговаря на въпроси от всичките теми, като ще има право да си избере лесен, средно труден или много труден въпрос. За правилен отговор ще се присъждат съответно 5т., 10т. и 20т. Времето за мислене, обсъждане и отговор на всеки въпрос след прочитането му е 60 секунди. Ако в рамките на определеното време не е даден отговор, отборът няма да получи точки. Точки няма да  се присъждат и при даден грешен отговор. Отборите нямат право на поправка.

Забележка: Участниците до 19г. имат право да ползват в рамките на II кръг 2 жокера. 

·        Помощ от някой от присъстващите по време на играта ментори;

·        1 от 3 - участниците получат от водещия три отговора, от които само един е верен.

При правилен отговор на отбора се присъждат съответно (3, 5 или 10т. ), в зависимост от сложността на въпроса.

 

III кръг          БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ

Всеки отбор трябва да разпознае много популярна българска личност- при верен отговор получава 50 т. При затруднение водещият постепенно разкрива биографични факти, като с всяка следваща „подсказка“ точките намаляват –  40т., 30т., 20т., 10т. При грешен отговор не се присъждат точки.

Забележка: Ако в някоя от възрастовите категории изяват желание за участие много участнци, състезанието ще премине само в два кръга.

Срок за записване 20. 02. 2023г.

Тел. 0898 871 771 Иван Димов

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече