28 фев 2023, 11:43
Община Хисаря с покана за тържествено честване на Националния празник на Република България – 3 март

 

ОБЩИНА ХИСАРЯ
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ
ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

 

Начало – 17:30 ч. от паметник „Лейди Странгфорд”

до паметник „Априлци“ - кв. Веригово

 

Тържествена заря по повод 3-ти март

Национален празник на Република България

 

С участието на:

СУ “Христо Смирненски“, ОУ „Климент Охридски“,

ОУ “Васил Левски“, НЧ „Антон Билкин“, Сдружение „Наследство“,

Детски танцов състав към НЧ “Иван Вазов-1904“.

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече