24 апр 2024, 09:58
Община Хисаря със свой вестник

Първи брой на вестника на Община Хисаря! 
Изданието има за цел да отразява новините и актуалните събития, визията за развитие на общината, представена през решенията на местната власт и предложенията на нейните жители.
На страниците на този вестник ще откриете новини от общинска администрация, информация за важни събития в общината, разкази за личностите, оставили трайна следа в нейното минало, но и за тези, които чертаят нейното бъдеще.

Какво да очаквате?
Да Ви информираме своевременно и обективно за всички инициативи, проблеми и решения.
Да водим открит и честен диалог с Вас.
Да очертаваме бъдещите перспективи за развитие, благоустройство и просперитет на Община Хисаря.
Изданието ще се разпространява безплатно, но освен хартиения формат ще има и своето електронно издание. За да достигне и до поколението, което не чете вестници, а вярва на прочетеното в Интернет.

Ти, читателю, си наш съмишленик, но и наш коректив. За нас е важно да чуем твоето мнение.
Затова ще се радваме да го споделиш.

Вашите спомени за града, забележителностите му, за неговите хора и за процесите, които са движили развитието на Хисаря ще поместваме на страниците на този вестник. Но Община Хисаря не е само града. Населените места пазят своите истории, обичаи и традиции. Разкази за героично минало и  мечти за бъдещето. 
Разкажете ни ги!
В снимка, в текст или рисунка и те ще намерят своето място в страниците на този вестник и в публикациите на страницата на Община Хисаря.
Вашите истории, предложения и мнения очакваме на адрес: гр. Хисаря, ул. “Гурко” № 14 
и на ел. поща: [email protected]
Споделете вашите впечатления, победи и щастливи моменти, част от историята на красивата ни община.
Защото община Хисаря сте Вие, хората, които я обичате и живеете тук!

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече