16 яну 2024, 17:09
Община Хисаря стартира кампания за регистрация на домашните кучета

Община Хисаря отправя апел, към всички собственици на кучета, които не са регистрирали и декларирали своите домашни любимци да го направят до 29.02.2024 г. 

Напомняме, че съгласно чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип не се заплаща такса за първата година от неговото регистриране.
Всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира, независимо от породата и целта на отглеждането. При навършване на 4 – месечна възраст или в 7 дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът трябва да го регистрира при ветеринарен лекар и в Общината по постоянен адрес.
Годишната такса за притежаване на куче на територията на община Хисаря е 7,50 лева.
Благодарим на хората, които проявяват отговорност към обществото, спазват нор-мативните уредби и са регистрирали своя домашен любимец.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, че събраните суми се влагат в дейности, свързани с овладяването на популацията на безстопанствени кучета.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече