14 фев 2024, 12:11
Община Хисаря вече е и във Viber

Новините за нашата община, важните събития от културния календар, спортните състезания и много любопитна информация - всички това в телефона ви, на един клик разстояние.
Присъединете се към официалния канал на Община Хисаря във Viber. 
Тук ще  получавате важна, актуална и точна информация  за събитията в община Хисаря. Ще имате достъп до актуални новини и ексклузивно съдържание, както и възможност да участвате в анкети по актуални теми.
Добре дошли!https://invite.viber.com/?g2=AQBpq4lw99ubV1JozUtnyc5A9Jtr8OhrrWgMidjUb5C3XejkORXyYfBdwlCmDb2r

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече