20 апр 2024, 18:05
Опазване на пчелите и пчелните семейства по уведомителno писмo с вх.№ 90-00-30/ 11.04.2024 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ!

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпилo уведомителno писмo с вх.№ 90-00-30/ 11.04.2024 г. 

Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че 

 

По 82-ра жп линия Филипово – Калояново и 82.1 жп линия Долна Махала - Хисаря

 

 

На 15.04.2024г. /един ден/ - в между гарите  Труд - Калояново

 

На  16.04.2024 г.  /един ден/ - в между гарите  Калояново  – Долна Махала

 

На  17.04.2024 г.  /един ден/ - в между гарите Долна Махала - Хисаря

На  18.04.2024 г.  /един ден/ - в между гарите Долна Махала – Баня

На  19.04.2024 г.  /един ден/ - в между гарите  Баня - Карлово

Ще се проведе наземно третиране с хердицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни с препарат НАСА ТАФ. Ще се преустанови пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Активно вещество 360л/л глифозат, партиден №20231203. Производител и лице, което пуска на пазара ; „Агрия“ АД, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, тел. 032 273 500  

Препаратът е разрешен за употреба в Р. България за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита №0031/5-20.08.2020г. със заповед №РД 11-1854/12.08.2020г. на МЗГ.

Карантинен срок 30 дни. 

Графика подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.

Други Новини
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече
11
ное
Card image cap
От 14-ти ноември 2022г. под патронажа на кмета на община Хисаря, Инж. Пенка Ганева, стартира месеца на толерантността в Хисаря.

Във връзка с 16-ти ноември – Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Хисаря Мкбппмн Хисаря в партньорство с Център за обществена подкрепа, РУ на МВР

Повече
06
дек
Card image cap
Честитим си деня на доброволеца и слагаме финал на кампанията на тема „Толерантност, приeмане на различията, общото в различното“

Честит международен ден на доброволеца! Днес си честитим деня на доброволеца и слагаме финал на кампанията на тема „Толерантност, приeмане на различията, общото в различното“, която стартира в началото на месец ноември под надслов- „Respect the diff

Повече