01 апр 2024, 14:41
Организация на движението по време на Първия античен фестивал „Диоклецианополис – Кръстопът на времето“ от 5-7 април

   Във връзка с провеждането на Първи античен фестивал „Диоклецианополис – Кръстопът на времето“ за периода 05 - 07 април 2024 г. в град Хисаря се въвежда временна организация на движението.

      Движението по ул. „Крепостна“ в посока Южна крепостна порта „Камилите“ към бул. „Иван Вазов“ ще бъде с временни ограничения, като ще е забранено преминаването на автомобили в следните часови периоди:

         На 05.04.2024 г. от 18:00 ч. до 23:00 ч. за откриване на Първи античен фестивал;

На 06.04.2024 г. от 18:00 ч. до 23:00 ч. за провеждане на празничната програма;

На 07.04.2024 г.  от 12:00 ч. до 15:00 ч. за закриване на фестивала;

           Движението през Южна крепостна порта „Камилите“ ще бъде преустановено за посочения период.

Достъпът до  кв. „Миромир“ и всички туристически обекти, находящи се по бул. “Иван Вазов“ в посока ул. „Камилите“ (Пловдивски път) ще се осъществява по следния обходен маршрут: бул. „Христо Ботев“, ул. „Антон Иванов“, ул. „Илин Паунов“ и ул. „Здраве“.

            За осигуряване безопасността на гости и граждани, в останалите часове от провеждането на празничната програма на фестивала, площадното пространство пред Южната крепостна порта „Камилите“ ще бъде използвано за сцена и ще бъде оградено с метални решетъчни пана за ограничаване на достъпа до паркинга пред крепостната порта.

                 От 05.04.2024 г. до 07.04.2024 г. ще бъде ограничен достъпа за навлизане и паркиране на МПС за всички граждани, живущи на бул. „Иван Вазов“ и притежателите на търговски обекти, в участъка на бул. „Иван Вазов“ от водопиен павилион „Колонада“ до Южна крепостна порта „Камилите“.

            Паркиране на МПС може да се извършва на паркинга на ул. „Гладстон“, паркинг пред ресторант „Извора“.

            В посочения пешеходен участък се предвижда да бъде проведена изложба на хисарските художници и детски пленер.             

 

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече