17 яну 2024, 10:15
Осветление, проходими улици и достъпна лекарска помощ поискаха от кмета Ива Вълчева в Беловица

Поели сме ангажимент да осигурим достъпна медицинска помощ не само в Беловица, но и в останалите населени места на общината, така отговори на множеството запитвания по време на срещата с жителите на селото Ива Вълчева. Според кмета на община Хисаря за решаването на здравните нужди на хората трябва да се предприемат конкретни мерки, като промяна на графика за посещения  на лекарите, организация на необходимата инфраструктура за предоставяне на медицински услуги и разговори с медицински специалисти, които да извършват регулярно профилактични прегледи. В контекста на достъпа до медицинска помощ бе обсъден и въпросът с поставяне на указателни табели за улиците, за да достигат по-лесно до тях екипите на Спешна помощ.

По време на обхода на селото кметът на Беловица Илина Костова показа основните невралгични точки – улиците, които се нуждаят от спешен ремонт и участъците от водопроводната мрежа, които ежедневно причиняват неудобство на жителите поради честите аварии. „Очакваме да започне реализацията на проекта за подмяна на водопроводната мрежа, като в село Беловица ще бъдат подменени 450 метра водопровод. Целта е рехабилитация на мрежата и намаляване на авариите и ремонтите, подобряване на ефективността на пречистването и премахване на старите етернитови тръби. Същевременно, при затопляне на времето, улиците, които имат най-належаща нужда ще бъдат почистени и след това обработени с фрезован асфалт.“, заяви кметът на общината.

По време на приемната и, а след това и на откритото събрание темата за осветлението на улиците бе сред най-широко обсъжданите. „Община Хисаря подготвя проект  и ще кандидатства за подмяна на  улично осветление в селата. Ще търсим финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, като в него залагаме подмяна на съществуващото осветление, поставяне на ново, там където липсва, като така, уверена съм, ще подобрим условията на живот на хората във всички населени места на нашата община.“, обяви намеренията си Ива Вълчева.

Тя се ангажира да постави и пред общинска администрация, и пред отговорните институции въпросите за обезопасяването на необитаемите сгради, за селскостопанските обекти, от чието замърсяване се оплакаха жителите, както и съвместно с кмета на селото да прецизират мястото и възможността за учредяване на Пенсионерски клуб в селото.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече