11 ное 2022, 14:20
От 14-ти ноември 2022г. под патронажа на кмета на община Хисаря, Инж. Пенка Ганева, стартира месеца на толерантността в Хисаря.
Във връзка с 16-ти ноември – Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Хисаря Мкбппмн Хисаря в партньорство с Център за обществена подкрепа, РУ на МВР град Хисаря / Пламен Арабски, Иван Боненски- Инспектор Детска педагогическа стая/, Училищата, Общински Младежки Клуб ,,Иноватор" Хисаря и с подкрепата на Инж. Найден Павлов- председател на Общински съвет Хисаря стартира кампания под надслов- „Respect the differences/Уважавайте различията“ на тема „Толерантност, примане на различията, общото в различното“ .
 
„Respect the differences/Уважавайте различията“ е мотото, с което искаме да помогнем на подрастващите да разберат, че въпреки различията помежду ни всички сме еднакво важни. Добре е да зачитаме емоциите, мислите и желанията на всеки един от нас и да търсим начини да се съобразим с тях.
 
Обучителите по метода „Връстници обучават връстници“ от Общински младежки клуб „Иноватор“ към МКБППМН Хисаря ще гостуват на своите връстници във всички училища на община Хисаря и използвайки интерактивни техники на преподаване ще си говорят по темата.
 
Поставените цели са да насочат вниманието на участниците към техния вътрешен емоционален свят, да им помогнат да си дадат сметка как „стоят в група“ какви са техните трудности и предпочитания и как участниците да си дадат сметка за предубежденията си спрямо различните от тях.
Поставените задачи са участниците да развият умения за толерантност и подкрепа, да пробват да изразят страхове и притеснения, които им пречат да бъдат по-открити и спонтанни в група и да усетят трудността при споделяне на страхове, неудобства, тъга и др. в група.
Младежите от Общински младежки клуб „Иноватор“ създават рубрика в социалните пространства на тема "Примерът на младите за един по-добър свят". В тази рубрика всеки може да сподели добрините, които прави през деня или е правил през месеца. Младите хора са убедени, че всяка дребна промяна, която някой прави към по-добро, заслужава да бъде отразена, защото тя поражда у друг мисълта да постъпи по същия начин. Тези постъпки вдъхновяват, те дават вяра и пораждат нови идеи.
 
Правете добро, бъдете толерантни, споделяйте своите добрини и послания, снимайте се и ги споделете с нас в социалните мрежи с хаштаг #Respectthedifferences
Кампания, в която селфитата отстъпват пред кадри, документиращи човешката доброта и съпричастност към толерантността, ще остане в сърцата на хората.
Нашата кампания продължава до края на месец ноември 2022г. и каним всички да правите добро, да споделяте и говорите за толерантността с вашите деца, близки и приятели, за да ставаме всички все по-добри, разбиращи и приемащи хора.
 
На финала на кампанията сме подготвили изненада, за която в следващи публикации ще ви информираме.
Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече