10 апр 2024, 16:57
Откриване на реставрираните обекти по проект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в Римската империя”
Със заключителна пресконференция и откриване на реставрираните обекти приключи проект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в Римската империя” по Оперативна програма „Региони в растеж“.
Общата стойност на проекта е 9 624 278,58 лв, от които: БФП /Европейски фонд за регионално развитие/ - 8 157 407,58 лв, и финансов инструмент /ФУГ/ - 1 466 871,00 лв.
На заключителната пресконференция, която се проведе в Заседателната зала на Община Хисаря, присъстваха кметът Ива Вълчева, заместник-кметът Таня Марковска, ръководителят на проекта арх. Пламен Михалски, археологът Митко Маджаров, проектантът Маринела Георгиева - Трифонова, общински съветници, служители на общинска администрация – Хисаря, медии и граждани.
„Този проект е изключително важен за развитието на Община Хисаря и вярвам, че всички се убедиха колко успешни са дейностите по реставрация, консервиране и експониране на обектите. Това обаче е само етап от археологическо-реставрационните дейности и ни предстои още работа“, заяви в приветствието си кметът Ива Вълчева, която не пропусна да благодари на екипа, който е работил по проекта, на проектантите и на археолозите, като подчерта, че въпреки на моменти различните си виждания, всички са намерили общ език, за да се получат толкова добре нещата.
Ръководителят на проекта арх. Пламен Михалски представи подробно дейностите:
- по Южна крепостна порта "Камилите" – заснемане; Консервационно-реставрационни работи на източната и западната кули, фланкиращи портата; реставрация на фасадата на портата и вътрешното стълбище; експониране и социализация; художествено осветление;
- по Римски терми – заснемане; КРР на помещение N1 и помещение N1A; експониране и социализация; художествено осветление;
- по Североизточна ъглова кула от крепостна стена - заснемане, КРР на кулата и прилежащите ѝ куртини в посока запад и юг, социализация, експониране и художествено осветление.
Проектантската работа по проект: „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) - перлата на провинция Тракия на балнеолечението в Римската империя“ представи Маринела Георгиева – Трифонова.
Археологът Митко Маджаров подчерта, че именно благодарение на проекта е работено на дълбочина, позволила да бъдат открити нови артефакти, разкриващи историята на древния град Диоклецианопол. „Всеки археолог се радва най-вече, когато намери надписи, а не накити и затова съм удовлетворен, че намерихме ценна мраморна плоча с надпис на гръцки език, като надписът се датира от средата на II в. и това е важна част от историята на Хисаря. Мога само да добавя, че тук историческите находки са концентрирани и неслучайно италиански колеги отбелязаха, че Хисаря може да съперничи на Рим като археология“, изтъкна д-р Митко Маджаров.
След приключването на заключителната пресконференция всички се отправиха към реставрираните обекти. При Римските терми кметът Ива Вълчева преряза лентата за успешно приключилия реставрационен процес.
Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече