05 юли 2024, 17:49
Първа копка за изграждане на водопровод в селата Кръстевич, Беловица и Старосел

Кметът на община Хисаря Ива Вълчева Ива Вълчева, кметовете на селата Кръстевич- Милчо Бойчев, Беловица- Илина Костова и Старосел - Матея Гудев, Мирослав Кьорев, представител на фирмата изпълнител, представител на фирмата, осъществяваща строителния надзор и инж.Тодорка Куковска - ръководител на В и К район Хисаря, дадоха началото на проект за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Кръстевич, Старосел и Беловица. Те направиха  символичната първа копка на обекта в с.Кръстевич.

             "Първият етап за прекратяване на водния режим в селото е  частична реконструкция на водопроводната мрежа в тези три села. След това предстоят да се реализират още два проекта, само на територията на Кръстевич, за решаване на проблема с водоползването. Надявам се до края на тази година да сме реализирали проектите и да могат хората да си отдъхнат, разходите им да намалеят и да имат достъп до най-важното - вода. Така  ще се развие  и потенциала на тези населени места.",  сподели пред събралите се жители Ива Вълчева.

             По трите проекта ще бъдат инвестирани над 7 милиона лева за окончателното решаване на проблемите с водоподаването в Кръстевич. Другите два са по рамкови споразумения с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за които община Хисаря е спечелила финансиране в рамките на инвестиционната програма на правителството. „В Кръстевич живеят 240 човека, водопроводната мрежа по стартиралия проект е 360 метра, тя ще бъдат подменена като водопровод и сградни отклонения. Има вече избран изпълнител за следващия етап от довеждането на питейна вода в селото и в рамките на месец и нещо ще стартираме с реконструкция на водопроводната мрежа, с довеждане на водата от сондажа и след това продължаваме с реконструкция на отклоненията и връзките по мрежата. Самият проект е разделен на етапи, но те трябва да се движат успоредно.“, увери жителите на Кръстевич Ива Вълчева.

         След приключване на проектите ще бъдат благоустроени улиците, по които ще се полагат два отделни успоредни водопровода – разпределителен от вътрешната водопроводна мрежа и транзитен напорен от новият сондажен кладенец до водоемите на селото.

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече