10 фев 2023, 17:20
Покана към младежите на Хисаря! Създаваме младежки съвет! Включи се!

От няколко месеца група деца и младежи от Хисаря работят по създаването на Младежки съвет в нашия град. Те споделиха своите идеи и предложения с Кмета на общината и Председателя на Общински съвет Хисаря, и получиха тяхната подкрепа за учредяването на новата младежка структура.
Във връзка с горното Община Хисаря кани представители на ученически и младежки организации, клубове с общественополезна дейност, на учредително събрание за създаване на Младежки съвет Хисаря. Срещата ще се проведе на 17. 02. 2023г. от 16.00ч. в Заседателната зала на Общински съвет Хисаря с адрес град Хисаря, бул. “Генерал Гурко“ № 14.
Какво е младежки съвет?
Младежкият съвет е регионална демократична структура, нерелигиозна и политически независима, включваща представители на средни училища, гимназия, разположени на територията на Община Хисаря. В нея членуват младежи, които развиват и популяризират идеята за ученическото и студентското самоуправление.
Основната цел на Младежки съвет Хисаря ще бъде да създаде мрежа от ученически и младежки структури на самоуправление в Община Хисаря, които да се превърнат в посланици на идеята за активно младежко гражданско общество, да провокира, изказва мнение, насочва и влияе върху политиките за младите хора, да комуникира с институциите и младежите, да инициира събития и кампании. С две думи - да направи така, че гласът и желанията на младите хора в Хисаря да бъдат чути и взети предвид.
Защо е важно да има младежки съвет?
Защото е важно младите хора да се чувстват добре в своя град да могат да участват пълноценно в неговия живот и решенията, които се вземат за младите хора и защото градът ни иска да бъде адекватен на новото време - да даде най-доброто от себе си на младите, които живеят в него тук и сега.
Кой може да участва в срещата?
Всеки на възраст 14-29 години, който не е обвързан с политическа партия или религиозно движение, който е активен, пълен с идеи и смята, че има какво да каже, покаже и даде на Хисаря.
Какво ще правим на 17. 02. 2022г. от 16ч ?
1. Учредяване на Младежки съвет Хисаря.
2. Ще бъде представен и гласуван проектоустав на Младежки Съвет Хисаря.
Очакваме ви!

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече