22 авг 2023, 09:43
Предстоящи дейности по изпълнението на ПОДЕТАП 2А - Клон 100 от обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от 22.08.2023 г.

 

 

Уважаеми жители и гости на гр. Хисаря,

 

Във връзка с предстоящите дейности по изпълнението на ПОДЕТАП 2А - Клон 100 от обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря, ще се спира подаването на питейна вода по улица „Васил Левски“ в участъка от бул. „Генерал Гурко“ до ул. „Никола Вапцаров“ както следва:

на 22 август 2023 г. (вторник) от 12:00 часа до 17:00 часа 

на 23 август 2023 г. (сряда) от 8:00 часа до 17:00 часа

на 24 август 2023 г. (четвъртък) от 8:00 часа до 14:00 часа

на 29 август 2023 г. (вторник) от 14:00 часа до 17:00 часа

на 30 и 31 август (сряда и четвъртък) от 8:00 часа до 17:00 часа

 

Общинска администрация Хисаря остава на разположение за въпроси и информация на електронната поща на общината [email protected] и на посочените в сайта на общината телефони.

 

Моля следете ежедневно сайта за актуална информация и евентуални промени.

Моля да указвате съдействие на строителите на място, като измествате коли или други материали, които могат да пречат за извършване на СМР.

Извиняваме на всички за евентуалните неудобства и проблеми, които ще са свързани с изпълнението на обекта.    

   

С Уважение

Общинска администрация

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече