05 яну 2024, 14:16
През януари ще се проведат приемните на кмета на общината Ива Вълчева и общоселските събрания по населените места

На втората седмица от 2024 година,  от Старосел стартират приемните на Ива Вълчева, кмет на община Хисаря с жителите на общината. 

В понеделник на 8 януари от 15.00 часа Ива Вълчева ще има приемна с жителите на селото, в сградата на Кметство с. Старосел.

От 17.00 часа е началото на  Общоселско събрание, което ще се проведе в Заседателна зала на Битов комбинат.

Преди разговорите с жителите Ива Вълчева  и кметовете ще направят преглед на проблемните за инфраструктурата на населеното място райони.

Срещите ще бъдат проведени до края на месец януари и на тях  ще се очертаят приоритетните проекти за общината.

Графикът на приемните и събранията ще бъде оповестяван на страницата на Община Хисаря https://hisarya.bg/  и  в кметствата на селата.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече