17 май 2024, 15:23
Програма „Читалища“ на Община Хисаря ще финансира пет проекта

В навечерието на празника на духовността - 24 май, пет читалища от община Хисаря ще получат средства по програмата за финансиране на проектни предложения за 2024 година. В Общинската програма „Читалища“ възможност да участват имаха всички читалища на територията на общината.

Литературният конкурс „Отечество, не си ли достойно за любов?” на НЧ „Иван Вазов - 1904“ гр. Хисаря, посветен на 120 години от основаването му е едно от предложенията, което печели съфинансиране по общинската програма. Четири от проектите, спечелили допълнително финансиране са свързани с бита и обичаите в хисарския край, с традиционни празници и чествания. 

Проект „Традициите - мост към бъдещето“ на НЧ „Тодор Др. Пашкулов - 1928г.“ с. Старо Железаре цели популяризиране на традиционния фолклор, занаяти и бит чрез съвременни мултимедийни възможности и организиране на детски работилници. Изложбата на местни художници и на изделия от сръчните ръце на старожелезарската жена са акцент в мероприятията. „Съхраняването на традициите има едно неоценимо морално измерение - запазване на родовия дух и корени.“, отбелязват от екипа  на проекта, в който читалището си партнира с ОбУ „Христо Ботев” е. Красново.

Проект „Приеми коледар - посрещни доброто и отпрати злото“ на НЧ „Искра - 193 8г“ гр. Хисаря, кв. Миромир има за цел да възроди и поддържа народния обичай „Коледуване“, който е вече забравен и не се осъществява в квартала. В автентичното пресъздаване на празника ще се включат не само децата, но и самодейци и възрастни доброволци.

Проект „Есенен празник в квартал Момина баня“ на НЧ „Н.Й. Вапцаров - 1927г.“ кв. Момина баня в гр. Хисаря създава възможност за обогатяване на културната дейност  в местната общност, като създава условия за творческа изява на колективите при читалището, представя и поддържа традициите. Основна роля в него ще имат  партньорите по проекта - децата от ЦДТ „Дъга“ и учениците от ОУ „Васил Левски“, кръжок „Млад кулинар“. В представянето на есенната палитра на храни и обичаи са поканени да се включат и фолклорни колективи и формации от други читалища.

В партньорство с ЦДГ ’’Слънце”, ОУ ’’Христо Ботев” и Храм „Св. Николай Чудотворец с.Паничери ще се осъществява проектът „Читалището - културно-информационен център“ на НЧ „Соколов-1919г. с. Паничери. Есенни дни на изкуствата в читалището, конкурс на тема: „Книгите - тайнственост и знание”, „Час на приказката“ и урок по родолюбие, както пресъздаването и съхранението на местните традиции, са част от мероприятията заложени в проекта.

 

             

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече