15 фев 2023, 17:27
Проучване на Европейската комисия за оценка на ефективността на мерките срещу нелоялни търговски практики

Проучване на Европейската комисия
за оценка на ефективността на мерките на Европейския съюз
срещу нелоялни търговски практики във веригата за доставки на селскостопански продукти 

 

  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs


Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. 


През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. 


Целта на анкетата е да се осигури максимален достъп до информацията сред фермери, независимите производители, както и предприятия, активни в производството, дистрибуцията и преработката на тези продукти (доставчици, обхванати от Директива ЕС 2019/633 на Европейския парламент и на Света относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти). Анкетата може да попълните до 15 март 2023 г. на ел. адрес EUSurvey- Survey (europa.eu) във версията на български език, като „линк“ има и на интернет сайта на КЗК. (www.cpc.bg).

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече