07 ное 2023, 15:44
Публична дискусия и обсъждане на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги

ПОКАНА

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, в рамките на организирано от Агенция за социално подпомагане обсъждане по чл. 48 от Наредба за планирането на социалните услуги /30-дневен срок/, ВРИД Кметът на Община Хисаря отправя покана към местната общност, жителите на Общината и всички заинтересовани страни за участие в публична дискусия и обсъждане на изработени от Агенция за социално подпомагане:

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
Предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните услуги за Община Хисаря.
 

Публичното обсъждане ще се проведе на 10. 11. 2023 г.  от  10.00 часа в малката зала на НЧ “Иван Вазов“, град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 23.

Изготвените Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги са достъпни на официалния електронен сайт на Община Хисаря на адрес:

 

https://hisarya.bg

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече