11 май 2023, 08:29
Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа

Общинска администрация на 21.02.2023 г. със съобщение Ви уведоми, че Община Хисаря е одобрена за финансиране на обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря.

Съобщението е налично на сайта на общината и в него подробно са описани улиците, по които ще се извършват ремонтни дейности с приложени схеми.

С настоящото съобщение уведомяваме всички жители и гости на града, че в периода 11.05.2023 г. до 22.05.2023 г. ще бъде фрезована асфалтовата настилка по всички улици, за които са възложени реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа, а именно:

 

ЕТАП І      
Главен клон VI средна зона, клон 79 – Лиляна Димитрова, клон 81 –Бойчо Огнянов, кв. Веригово, клон 71 - Гео Милев, Иванка Пашкулова, клон 72 – Христо Ясенов, клон 74 - Лиляна Димитрова, Иванка Пашкулова, клон 75 - Христо Ясенов, Средна гора, клон 76 – Христо Ясенов, клон 79 - Иванка Пашулова (продължава във Веригово)

 

ЕТАП ІІ    
Клон 100 – Васил Левски, клон 15 – Петко Каравелов, клон 17 - Трети март, Любен Каравелов, клон 18 - Шести септември, клон 19 – Трети март, клон 56 и 57 – Шести септември

 

ЕТАП ІV    
Клон 39 – Тодор Каблешков, клон 40 – Вела Пеева, клон 42 - Радецки, клон 43 – част от ул.Вела Пеева – от т. 119 до т. 131, клон 44 - Радецки, клон 45 - Радецки, Атанас Спиридонов 

 

ЕТАП V
Клон 43 – част (ул. Радецки, ул. Вела Пеева – от т. 131 до т. 136, ул. Васил Петрович), клон 46 – Розова долина, клон 47 – Христо Смирненски, клон 49 - Розова долина, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, клон 50 – Христо Смирненски, клон 52 – Петко Каравелов, клон 54 и клон 55 – Христо Сминенски

Дейностите по изпълнение на СМР ще стартират от ЕТАП ІV 

улица Тодор Каблешков - Клон 39

улица Вела Пеева - Клон 40 и 43 

улица Радецки - Клон 42, 43, 44, 45 

улица Атанас Спиридонов – Клон 45

 

В следващите дни от 12.05.2023 г. до 22.05.2023 г. ще бъде спирано водоподаването от 8:00 часа до 17:00 часа за ползвателите в следния район:

По улици Тодор Каблешков, Вела Пеева, Радецки, Атанас Спиридонов, Георги Кирков, Розова долина, Христо Смирненски, Хаджи Димитър, Антон Иванов, Васил Петрович – до пресечката с улица Петко Каравелов, Петко Каравелов между ул. Васил Петрович и бул. Христо Ботев.  

За въпроси и информация можете да се свързвате с Общинска администрация Хисаря на електронната поща на общината [email protected] на посочените в сайта на общината телефони.

Можете до получавате актуална информация от техническия ръководител на обекта Йордан Христов на тел. 0883449999

Моля, следете сайта за актуална информация и евентуални промени.

Още веднъж се извиняваме на всички за евентуалните неудобства, които ще са свързани с изпълнението на проекта.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече