27 май 2024, 17:52
Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, - кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря

Във връзка с изпълнение на дейности по Етап 7 от обект Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря, (клон 34 по улица „Бузлуджа“, улица „Младост“, клон 36 по улица „Генерал Тотлебен“) ще бъде спирано подаването на питейна вода от 09:00 часа до 14:00 часа в периода 29 -30 май по улици „Младост“ и „Генерал Тотлебен“.

Общинска администрация Хисаря остава на разположение за въпроси и информация на електронната поща на общината [email protected] и на посочените в сайта на общината телефони.

Извиняваме се на всички за евентуалните неудобства и проблеми, които ще са свързани с изпълнението на обекта.

С Уважение,
Общинска администрация

Други Новини
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече
11
ное
Card image cap
От 14-ти ноември 2022г. под патронажа на кмета на община Хисаря, Инж. Пенка Ганева, стартира месеца на толерантността в Хисаря.

Във връзка с 16-ти ноември – Международния ден на толерантността, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Хисаря Мкбппмн Хисаря в партньорство с Център за обществена подкрепа, РУ на МВР

Повече
06
дек
Card image cap
Честитим си деня на доброволеца и слагаме финал на кампанията на тема „Толерантност, приeмане на различията, общото в различното“

Честит международен ден на доброволеца! Днес си честитим деня на доброволеца и слагаме финал на кампанията на тема „Толерантност, приeмане на различията, общото в различното“, която стартира в началото на месец ноември под надслов- „Respect the diff

Повече