13 фев 2023, 11:24
С възпоменателен спектакъл на ученици в Хисаря ще се отбележи 150-тата годишнина от гибелта на Васил Левски

Уважаеми съграждани и гости на град Хисаря,

Учениците, учителите и ръководството на ОУ ,, Васил Левски“ – град Хисаря ви канят на спектакъл, посветен на 150-тата годишнина от гибелта на Апостола.

Заповядайте на 17. 02. 2023 г. от 18:00 ч. пред сградата на Народно читалище ,, Иван Вазов-1904г. “ град Хисаря.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече