14 мар 2023, 02:29
СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА/ В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Приканваме всички собственици на домашни любимци, които все още не са ги регистрирали или не са заплатили годишната такса, която е в размер на 7, 50 лв  за притежание на куче, да го направят в срок до 31 март 2023 г. в отдел „Местни данъци и такси“ към Общинска администрация Хисаря.

Важно е да знаете, че от такса са освободени:
1. кучета на лица с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, 
3. кучета използвани за опитни цели;
4. кучета на червения кръст;
5. ловни кучета;
6. кастрирани кучета;

Освободените от такса собственици не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.
Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за дейности, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета;
Всеки от нас може да помогне в усилията на  Община Хисаря за овладяване популацията на безстопанствените кучета, ако:

-    Декларирате своето куче в общината и заплатите съответната такса.
-    Заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.
-    Ако няма да ползвате кучето за разплод, е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече