09 юли 2023, 16:55
Съобщение за набиране на доброволци

Община Хисаря набира доброволци, които да участват в акциите по улов на  безстопанствените кучета заедно със служителите на администрацията и екипа от обслужващата фирма, както и като подават информация за местонахождението на бездомните кучета, навиците им или друга информация.

Целта на инициативата е с общи усилия да бъдат локализирани и хванати и обработени колкото се може повече безстопанствени кучета. 

Всеки желаещ да стане доброволец, може да се свърже с отговорните служители за допълнителна информация и предоставяне на заявление:

телефонен номер 0337/6-21-80
вътрешен номер 113 - Васила  Марина
вътрешен номер 127 - Мария Кирова

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече