08 яну 2024, 08:29
Стартират приемните на кмета на община Хисаря Ива Вълчева с жителите на общината

 

Преди разговорите с жителите Ива Вълчева  и кметовете ще направят преглед на проблемните за инфраструктурата на населеното място райони.

Началото на приемните ще е 16,00 часа, а  общоселските събрания ще се повеждат от 17,30 часа. Срещите ще бъдат проведени до края на месец януари и на тях  ще се очертаят приоритетните проекти за общината. За град Хисаря графикът ще бъде оповестен до средата на месец януари.

ГРАФИК

На приемните дни и  общоселските събрания

8 януари – с. Старосел. Място: Кметство

10 януари - с.  Красново. Място: Малка зала на читалището.

15 януари - с.  Беловица. Място: Кметство 

16 януари - с. Черничево. Място:  Кметство 

17 януари - с.  Кръстевич. Място: НЧ „Страхил – 1903 г.”

19 януари - с. Ново Железаре.  Място: Пенсионерски клуб

24 януари - с.  Мало Крушево.  Място: Клуб

25 януари - с. Старо Железаре. Място: Малка зала на читалището.

30 януари - с.  Паничери.  Място: Кметство

31 януари - с.  Мътеница.  Място: Кметство

Графикът на приемните и събранията ще бъде оповестяван на страницата на Община Хисаря https://hisarya.bg/  и  в кметствата на селата.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече