07 ное 2023, 15:39
СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Със Заповед №РД-20-143/03.11.2023 г., Областния управител на област Пловдив, свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Хисаря на 10.11.2023 г. (петък) с начален час 14:30 ч., в гр. Хисаря, в Заседателната зала на Общински съвет при следния дневен ред:

  1. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местна администрация от новоизбраните общински съветници и кметове.
  2. Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Хисаря от най-възрастния общински съветник.
  3.  Избиране на председател на Общински съвет Хисаря.
Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече