29 май 2024, 11:30
Три проекта в община Хисаря получават финансиране от „Чиста околна среда“

Три проекта  са одобрени за реализация на територията на Община Хисаря в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Проектите ще се реализират в гр. Хисаря, село Старо Железаре и  ОБУ „ Христо Ботев“ с. Красново.

„Любим зелен кът  за игри и детски смях“ е наименованието на проекта, по който Община Хисаря ще  облагороди междублоковото пространство на ул. Хан Кубрат в града. Ще бъдат предприети действия за почистване, озеленяване и обновяване на 1,875 дка в района на жилищния комплекс. По план ще бъде изградена и нова детска площадка за игра.  Ще бъдат оформени алеи, цветни и отдих пространства и кътове за отдих.

Облагородяване на централната част на село Старо Железаре е целта на подаденият от кметството проект. По него се предвижда изграждане на  фитнес на открито, нови кътове за отдих, зацветяване на нови пространства и облагородяване на съществуващите  зелени пространства в парка  в центъра на селото.

ОБУ „ Христо Ботев“ с. Красново ще изградят „Зелена класна стая“ и зона за отдих на открито  в двора на училището, която ще бъде оборудвана с беседки с пейки и маси и допълнителни пейки, черна дъска и морски шах и кошчета за разделно събиране на отпадъци. Проектът ще подпомогне  възпитаване на положително отношение към природата и нейните обитатели и  придобиване на знания, правила на поведение, възпитание за загриженост към състоянието на природата.

Община Хисаря печели  финансиране в оспорваната надпревара  с подадени  рекорден брой предложения - 2 180  от общини, кметства, училища, детски градини и  центрове. Управителният съвет  на  ПУДООС е одобрил  323 проекта от 1 128, подадени от общини и кметства и 150 от подадените  над 500 от училищата. Проектите на общини и кметства се финансират с до 15 000 лева, а тези на училища и детски градини – с до 7500 лева.

 

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече