07 апр 2023, 15:29
ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ
ОБЩИНА ХИСАРЯ
ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ
НА ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ
КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 15.04.2023 г./СЪБОТА/
от 17:00 часа на ПЛОЩАД “ЕАНИ” гр. ХИСАРЯ
 
С УЧАСТИЕТО НА:
„ПЕТНАДЕСЕТ ЛАЛЕТА“,
ДЮТС към НЧ “ИВАН ВАЗОВ-1904 г.“,
ДТС към НЧ “ИСКРА-1938” и УЧЕНИЦИ от
СУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” гр. ХИСАРЯ
Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече