04 авг 2023, 12:12
Водоподаването ще бъде преустановено от 08:00 ч. на 08.08.2023 г. до 17:00 ч. на 09.08.2023 г. в гр. Хисаря

Във връзка с необходимостта от извършване на авариен ремонт на СК на водоем У=6000м3, Ви уведомяваме, че водоподаването ще бъде преустановено от 08:00 ч. на 08.08.2023 г. до 17:00 ч. на 09.08.2023 г. в гр. Хисаря и вода няма да има в следните части на града, а именно: кв. „Момина Баня”, кв. „Веригово”, нов комплекс над ул. „Васил Левски”, х-л „Хисар”, Военен Санаториум, х-л „Аугуста”, х-л „Сана Спа”, Санаториум на МВР, х-л СБ РНК ЕАД, ул.”Раковски” и ул. „Легия”.

Други Новини
01
сеп
Card image cap
Регистри за стопанската 2022-2023г. за следните землища на територията на Община Хисаря

В изпълнение на чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени окончателните регистри въз основа на представените проекти за разпределение за ползване за стопанската 2022-2023г. за следните землища на терито

Повече
04
окт
Card image cap
Община Хисаря обявява прием на документи за Социален работник

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект №BG05М9ОР001- 6.004-0151-C01 „Патронажна грижа + в община Хисаря ” по процедура за директнопредоставяне на безвъзмездна финансов помощ BG05М9ОР001- 6.004 „Патронажна грижа+ Компонент 2“ по Операт

Повече
05
сеп
Card image cap
Проект „Детски усмивки“

Спечеленият проект „Детски усмивки“, договор №BG05M2OP001-3.015-0010-C01, реализиран от Община Хисаря в партньорство с Детска градина „Чайка“, с.Старосел е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, чрез процедура

Повече